Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

przetchlinka
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko

January 11 2013

przetchlinka
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— nirvitii.soup.io
Reposted fromnirvitii nirvitii viazamknij-drzwi zamknij-drzwi

October 01 2012

przetchlinka
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— M. Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viamizuka mizuka

July 25 2012

przetchlinka
Play fullscreen
You came without a warning

July 19 2012

przetchlinka
night surfing
Reposted fromnomen nomen viamaraskowa maraskowa

July 08 2012

przetchlinka
Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem ich poznajesz. I ich twarz staje się nimi. Ich osobowość jest na niej wypisana. I stają się czymś tak pięknym...
— Amy Pond
Reposted fromtuclock tuclock viamaraskowa maraskowa

July 04 2012

przetchlinka

July 01 2012

przetchlinka
Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że aż z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć.
— Muminek czekający na Włóczykija
Reposted fromrol rol vialaurien laurien

June 20 2012

przetchlinka

May 25 2012

przetchlinka
1524 5afe 500
Reposted fromsunlight sunlight viaraconteur raconteur

May 22 2012

przetchlinka
Jakie to dziwne
tak bolało
nie chciało się żyć
a teraz takie nieważne
niemądre
jak nic
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromolewka olewka viapoezja poezja

May 11 2012

przetchlinka

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— ks. Jan Twardowski
Reposted fromrumbitka8 rumbitka8 viaKabrioletta Kabrioletta

April 16 2012

przetchlinka
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viamalinowowa malinowowa

March 11 2012

przetchlinka
Reposted fromblablub blablub viamizuka mizuka
przetchlinka

March 09 2012

przetchlinka
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamalinowowa malinowowa

March 03 2012

przetchlinka
5337 0c16
SMUTNA PRAWDA
Reposted fromkarant karant vianot-alice not-alice

March 02 2012

przetchlinka
6296 898d 500
Reposted fromfranklymydear franklymydear via8agienny 8agienny

March 01 2012

przetchlinka
Jakkolwiek dobre i udane nie byłoby moje życie, rokrocznie na przełomie lutego i marca psychicznie i emocjonalnie wracam do punktu wyjścia. Zmieniają się tylko metody autodestrukcji...

February 16 2012

przetchlinka
5983 7585
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadotkneszeptem dotkneszeptem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl